Eigen regie

Het welbevinden van de mens neemt toe als hij de regie krijgt. Precies dit is de ambitie van Synthra: de eigen regie van werknemers over hun gezondheid te stimuleren. Gezondheid* staat voor het vermogen om je aan te kunnen passen, in het licht van sociale, fysieke en de emotionele uitdagingen van het leven. Omdat wij geloven dat gezonde werknemers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie, stellen wij de werknemer centraal in onze dienstverlening.

*(her)Ziene definitie gezondheid door Machteld Huber

 

Waar wij in geloven 

Synthra staat voor het werken in eigen regie. Wij geloven dat het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis.


 

Ondernemend werknemerschap 

Onze missie is om de werknemer te faciliteren en aan te moedigen tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid om vanuit het eigen bewustzijn te kunnen denken, kiezen en handelen. Zo groeit het bewustzijn van de eigen rol en wordt eigen regie vergroot. Hiermee positioneren wij de werknemer als ondernemend en als verantwoordelijke. De werkgever stimuleren wij tot effectief werkgeverschap door deze te ondersteunen in de nodige kennis en acties. Zo staat het doel centraal: weer naar werk of meer naar werk. Het proces is ondergeschikt.