Wie weet het beste wat je nodig hebt bij preventie van en bij ziekte en eventuele arbeidsongeschiktheid? Jij.

Beschermt
Bewaakt
Bevordert

Wat is Symbios?

Een intuïtieve applicatie die werknemer, werkgever én derden ondersteunt in de uitvoering van alle activiteiten rondom preventie, verzuim en re-integratie. Deze door Synthra ontwikkelde applicatie is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Symbios biedt transparantie en stelt ons in staat om de werknemer centraal te stellen. Met Symbios stimuleren wij de werknemer om eigen regie te nemen over zijn gezondheid en werkvermogen. Symbios is te koppelen met het personeelsinformatiesysteem​ van de werkgever.

Preventief

Preventief heeft de werknemer 24/7 de mogelijkheid een onderzoek te starten waarmee tijdig risico’s erkend en herkend kunnen worden. Bij verzuim doet werknemer zelf een verzuimmelding en geeft door middel van een triage zelf zijn klachten, beperkingen en mogelijkheden aan. Werknemer heeft altijd en overal volledige toegang tot zijn dossier.

Periodieke objectivering 

Met de Mogelijkheden- en Belemmeringen Lijst objectiveert werknemer periodiek zijn arbeidsvermogen. Werknemer geeft dus zelf de nodige input. Deze informatie is leidend voor verdere begeleiding en een eventueel spreekuur met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. 

Re-integratie 

Bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie werken wij met het Arbeidskundigplan om de functionele mogelijkheden te vertalen naar werkhervatting. Alle wettelijke kaders, documenten en acties zijn opgenomen in Symbios om de juiste begeleiding te bieden.

Meer informatie over Symbios?

Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.