Wij ondersteunen werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet. Onze inspanningen zijn er op gericht om (ex-)werknemers perspectief te geven en schadelast voor de werkgever door instroom en duur in de WGA en Ziektewet te minimaliseren.


Eigen risicodragerschap WGA

Synthra ondersteunt werkgevers die hebben gekozen voor het eigen risicodragerschap WGA. Wij worden ingeschakeld om langer verzuimende werknemers te begeleiden naar passende en loonvormende arbeid of om werknemers te begeleiden naar een WIA-uitkering. Wij hebben hiervoor vergaande afspraken met verzekeraars. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor vergoedingen tot 100% van noodzakelijke interventies om instroom in de WGA te voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld de periodieke dossierchecks en casemanagement volledig vergoed. 
Eigen risicodragerschap Ziektewet

Verder ondersteunt Synthra werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap Ziektewet. Wij begeleiden werknemers die ziek uit dienst gaan. Onze inspanningen zijn er op gericht om ex-werknemers snel en efficiënt te begeleiden met als doel de schadelast voor werkgever te beperken en de instroom en duur van ex-werknemers in de Ziektewet te minimaliseren.​
WIA keuringen

Een belangrijk moment in de verzuimperiode is het aanvragen van de WIA-uitkering door de werknemer in de 88e tot 93e week van arbeidsongeschiktheid. Voor en tijdens de WIA-keuring begeleiden wij werknemers en adviseren werkgevers. Hierbij richten wij ons op een zo gunstig mogelijk resultaat voor beide partijen.

Dit doen wij met de volgende onderdelen: 

  • complete begeleiding van dossieranalyse tot overleg met werkgever, UWV en eventuele behandelaars;
  • onderzoek naar de kans dat de werknemer in aanmerking komt voor een WGA-uitkering;
  • beoordelen van het verzuimdossier op de wettelijke plichten om een mogelijke loonsanctie te voorkomen.


Spoor 3

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt een werknemer mogelijk een WGA-uitkering. Een eigenrisicodrager is gedurende 10 jaar lang verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkering en de begeleiding en re-integratie van (ex-)werknemers die een WGA-uitkering ontvangen. De eigenrisicodrager heeft de plicht om maatregelen te treffen gericht op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. De werknemer heeft de plicht om de gezondheid te bevorderen, om mee te werken aan de re-integratie en om passende arbeid te accepteren. Wij begeleiden werknemer en werkgever bij de uitvoering van deze re-integratieplicht. Ons spoor 3 traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • continue toetsing op de huidige uitkeringsvorm en uitkeringspercentage;
  • een herbeoordelingsprocedure starten bij eventuele veranderingen;
  • bezwaar en beroep proces voeren bij UWV;
  • complete re-integratiebegeleiding.

Meer informatie over onze Eigen risico WGA en Ziektewet?

Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.