Gezonde werknemers zijn de basis voor het succes en de continuïteit van een organisatie, hierom leggen wij in ons aanbod ook de focus op preventie van ziekte en verzuim. Van een altijd bereikbaar preventief onderzoek voor werknemers in Symbios tot terugvalpreventiegesprekken met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. 

Arbeidsgezondheidsonderzoek

Het Arbeidsgezondheidsonderzoek is een online vragenlijst in Symbios dat preventief door de werknemer, op eigen initiatief en bij frequent verzuim door onze Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, ingezet kan worden. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in:

  • factoren die leiden tot frequent verzuim;
  • gezondheidsklachten – fysiek en mentaal;
  • aspecten die disbalans veroorzaken in werk en privé.

Deze uitkomsten worden vervolgens samen met onze POB en werknemer en in overleg met de werkgever vertaald naar een plan van aanpak. 

Vraag hier​ direct een offerte aan voor een Arbeidsgezondheidsonderzoek.  

Vita​liteitssca​n​  ​

De Vitaliteitscan is een online onderzoek van Synthra om de gezondheid van werknemers binnen een organisatie in beeld te brengen, te bewaken en te bevorderen. De resultaten van het onderzoek stelt de werkgever in staat om bij risicosituaties tijdig maatregelen te treffen om verzuim en langdurig uitval te voorkomen. De werknemer krijgt inzicht in zijn gezondheidsstatus en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk gemaakt voor zijn gezondheid en inzetbaarheid.​ Als werkgever kunt u aan de slag met het managementrapport om de volgende vraagstukken aan te pakken: 

  • signaleren van mogelijke beroepsziekte om langdurig verzuim te voorkomen; 
  • bevorderen van bewustwording van werknemers over hun gezondheid;
  • bewaken en bevorderen van het functioneren en de inzetbaarheid van werknemers. 

Vraag hier​ direct een offerte aan voor een Vitaliteitsscan. 

Meer informatie over preventie?

Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.