Met deze unieke invulling van de sociaal medische begeleiding en advisering bij verzuim voert de werknemer zelf (een deel) van het casemanagement over (dreigend) verzuim. Hij participeert hierin en draagt het eigenaarschap samen met de werkgever. Op deze manier geeft de werknemer zelf voor een deel invulling aan de regie over zijn eigen verzuim; ‘het gaat immers over jou’. Met onze arbodienstverlening ontstaat een driehoek tussen werknemer, werkgever en Synthra, ieder met een eigen rol en instrumenten om die rol in te vullen.

Sociaal medische begeleiding

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

Onze POB biedt (medische) verzuimbegeleiding inclusief ondersteuning bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. De POB is contactpersoon voor werknemer en leidinggevende en werkt in de gedelegeerde taak van de bedrijfsarts. Deze gecertificeerde professional staat dichtbij de werknemer en is in staat om als procesbegeleider en persoonlijke coach de eigen regie van werknemer te faciliteren en te stimuleren, te demedicaliseren en mee te denken met werknemer en leidinggevende over de terugkeer naar duurzaam bedongen of aangepaste arbeid.

Bedrijfsarts 

De bedrijfsarts van Synthra adviseert over de medische belastbaarheid, beoordeelt de adequaatheid van de behandeling en geeft een prognose van de verzuimduur. Andere taken delegeert  de bedrijfsarts aan de POB zoals de dagelijkse (medische) proces- ​en verzuimbegeleiding. Deze unieke en nauwe samenwerking stelt de bedrijfsarts in staat om sturend te werken en zich bezig te houden met dossiers die zijn aandacht als specialist vragen. 

Symbios

Deze intuïtieve applicatie ondersteunt werknemer, werkgever en derden in de uitvoering van alle activiteiten rondom preventie, verzuim en re-integratie. Met Symbios stimuleren wij de werknemer om eigen regie te nemen:


  • Preventief heeft de werknemer de mogelijkheid om altijd en overal een arbeidsgezondheidsonderzoek op te starten om eventuele disbalans tijdig te herkennen.
  • Bij verzuim doet de werknemer zelf een verzuimmelding en geeft door middel van een triage zelf zijn klachten, beperkingen en mogelijkheden aan.
  • Met de Mogelijkheden- en Belemmeringen Lijst objectiveert de werknemer periodiek zijn arbeidsvermogen en geeft input voor eventuele begeleiding.
  • Bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie biedt de Praktijkondersteuner bedrijfsarts ondersteuning bij het opstellen van de arbeidskundigplan​ om (werk) mogelijkheden in kaart te brengen. 


Risicomanagement

Synthra analyseert per kwartaal de voortgang van verzuimdossiers middels een controle op alle verzuimdossiers. De verzuimconsulent van Synthra analyseert verzuimdossiers en adviseert om verzuim terug te brengen, de WGA-instroom te minimaliseren en bewustwording te vergroten. Met onze periodieke managementinformatie en rapportages kan geanticipeerdworden op (toekomstig) verzuim en aanverwante onderwerpen zoals de duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie. Onze aanpak van risicomanagement start bij aanvang van de samenwerking, waar een concreet plan van aanpak en periodieke evaluatiegesprekken onderdeel van zijn. Helpdesk

De Praktijkondersteuner bedrijfsarts is de directe contactpersoon voor werknemer en werkgever, denkt mee en gaat samen opzoek naar oplossingen en mogelijkheden. Met de helpdesk van Synthra staan gespecialiseerde adviseurs werkgever en werknemer te woord met vragen over de dienstverlening en Symbios. 
Meer informatie over onze arbodienstverlening?

Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.