Werken in eigen regie

Wij geloven dat het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis.

Symbios ondersteunt werknemer, werkgever en derden in alle activiteiten bij preventie, verzuim en re-integratie.

Preventie

Omdat voorkomen beter is dan genezen lopen preventieve inspanningen als een rode draad door alles wat wij doen. Van een altijd bereikbaar preventief onderzoek voor werknemers in Symbios tot terugvalpreventiegesprekken met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. 

meer informatie

Arbodienstverlening

Alleen de werknemer weet wat hij nodig heeft bij (dreigend) verzuim. Met onze arbodienstverlening staat de werknemer centraal en groeit het bewustzijn van zijn situatie. De werkgever behoud zijn rol en de werknemer krijgt een actieve rol.

Eigen risico WGA en Ziektewet

Wij ondersteunen werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet. Onze inspanningen zijn er op gericht om (ex-)werknemers perspectief te geven en schadelast voor de werkgever door instroom en duur in de WGA en Ziektewet te minimaliseren.

Interventies

Wij ondersteunen werknemer en werkgever met verschillende activiteiten richting werk. Zo bieden wij onder andere re-integratietrajecten maar ook psychologische interventies. Met trainingen helpen wij werkgevers bij het uitvoeren van verzuimbegeleiding en adviseren wij over wet- en regelgeving.