Werken in eigen regie

Wij geloven door werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te ondersteunen in kennis, dat het verzuim afneemt en arbeidspotentieel wordt vergroot.

Symbios ondersteunt werknemer, werkgever en derden in alle activiteiten bij preventie, verzuim en re-integratie.

Preventie

Omdat voorkomen beter is dan genezen lopen preventieve inspanningen als een rode draad door alles wat wij doen. Van een altijd bereikbaar preventief onderzoek voor werknemers in Symbios tot terugvalpreventiegesprekken met de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. 

meer informatie

Weer aan de slag met een reintegratiebureau in Utrecht

Verzuim is voor veel bedrijven een groot probleem. Het is een enorme kostenpost, maar kan ook voor veel zorgen bij een werkgever zorgen. Hoe zorg je ervoor dat het werk gewoon gedaan wordt als je minder werknemers hebt om het werk voor je uit te voeren. We hebben gemerkt dat het voor veel bedrijven moeilijk is om verzuim op de werkvloer goed terug te dringen, zelfs als hier een arbodienst voor is ingeschakeld. Bij Synthra, ons reintegratiebureau in Utrecht, hebben we dan ook een andere manier ontwikkeld om verzuim tegen te gaan. Een manier waarbij er een actieve rol is voor zowel werkgever als werknemer.

Aan de slag met reintegratie in Utrecht

We vinden het belangrijk om een goede manier te bieden om het verzuim bij je bedrijf tegen te gaan. Bij Synthra leggen we de regie van het gehele proces bij je betreffende werknemer. Er is per slot van rekening niemand die beter weet wat er precies aan de hand is als de werknemer die met het verzuim te maken heeft. Deze persoon kan dan samen met onze Praktijksondersteuner Bedrijfsarts een plan maken om ervoor te zorgen dat het verzuim snel tot het verleden behoort. Als je iemand op dit gebied een actieve rol geeft, dan zorg je er zo voor dat deze persoon zich meer betrokken voelt bij het proces en zich er ook meer voor in gaat zetten.

Meer weten over ons reintegratiebureau in Utrecht?

Als je meer wil weten over hoe reintegratie in Utrecht zo succesvol mogelijk uitgevoerd kan worden, dan raden wij je aan om hiervoor eens contact op te nemen met Synthra. We gaan dan samen met jou bekijken hoe we er samen met jou en je werknemers voor gaan zorgen dat het verzuim bij je bedrijf wordt teruggedrongen. We hebben hier ook uitgebreide informatie over op onze website klaarstaan voor je.